Naruskan osakaskunta

Perustettu 25.11.1959
Vesialuetta 64.3 ha.
Osakastiloja oli perustamishetkellä 19 nyt 73

Osakaskunta on yhteisen alueen (usein vesialueen) omistava yksikkö. Osakaskuntaan kuuluvat ne kiinteistöjen omistajat, joilla on osuus yhteiseen alueeseen.Osakaskuntaan ei liitytä, vaan osakaskunnan osakkaaksi tullaan, kun henkilö saa omistukseensa kiinteistön, jolla on osuus yhteiseen alueeseen. Oikeus osuuteen ilmenee maanmittauslaitoksesta saatavasta kiinteistörekisteriotteesta. Lisätietoa osakaskunnista kalatalouden keskusliiton sivuilta, jonne pääset tästä linkistä.

Naruskan osakunnalla on vesialuetta, Naruskajoessa, Tenniöjoessa, Saukko- ja Sätsiojassa sekä Rikkilammessa.

Naruskajoen pituus on noin 47 km Naruskajärveltä Tenniöjokeen. Pudotusta 80m, valuma-alue on 740 neliökilometriä. Keskivirtaama jokisuussa on 10 kuutiometriä sekunnissa.
Osakaskunnan kokousten pöytäkirjat ladattavissa linkistä