Kalastus

Kalastus vuonna 2014 Naruskan Osakaskunnan vesialueella

Verkko ja katiskaluvat voimassa kalenterivuoden loppuun, muut kalastusluvat vuosi, kuukausi, viikko tai vuorokausi luvan kirjoittamisesta.

1. Kalastus vuodelle 2014
            Verkon solmuväli 35 mm
            Verkkolupia osakkaille 5 kpl / osakas
            Verkkolupia kylässä asuville 5 kpl / asukas
            Katiska 5 kpl / osakas
    
2. Kalastusmaksut 2014
            Perusmaksu 4.00 €
            Verkkolupa (vuoden loppuun) 5.00 € / verkko
            Katiska (vuoden loppuun) 1.00 € / katiska
            Kalastuslupa 20.00 € / vuosi
    
Luvan lunastuksen ikäraja 18 vuotta

Kalastuslupien kirjoittajalle 1€/ lupa (luvan lunastaja maksaa)

Lupia voi ostaa Naruskan retkeilymajalta (Naruskantie 145) Retkeilymajan sivuille pääset tästä linkistä.

Jokaisen muuta kalastusta kuin onkimista tai pilkkimistä harjoittavan 18-64-vuotiaan on suoritettava kalastuksenhoitomaksu. Kalastuksenhoitomaksun suorittamiseen ohjeet löytyvät maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilta. Sivuille pääset tästä.
Kuutsikönkään kuohuja. Kuva: Pirjo Santala

Naruskajoen taimen. Kuva: Kalle Santala